U Crnoj Gori odnedavno je moguće osnovati novo preduzeće elektronskim putem preko portala eFirma – uz znatno kraće vrijeme potrebno za registraciju, manji broj procedura i dokumenata, jednostavnu digitalnu prijavu i manje troškove. Privrednicima je ova usluga dostupna 24 sata dnevno, svih sedam dana u nedjelji – tokom kojih je putem interneta moguće podnijeti prijavu za registraciju firme – društva s ograničenom odgovornošću (doo), čiji je osnivač rezidentno fizičko lice, a osnivački ulog jedan euro, saopšteno je danas iz UNDP-a.

Kako se ističe, elektronskim putem, na portalu eFirma, može se podnijeti i prijava za registraciju promjene pretežne djelatnosti i adrese jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću, piše pobjeda.me.

– Elektronska registracija preduzeća u Crnoj Gori je veoma jednostavna i ne zahtijeva posjetu ni jednom šalteru, dok je sama platforma eFirma rezultat saradnje Uprave Prihoda i carina, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i UNDP-a, a njen razvoj podržan je kroz projekat podrške stvaranju transparentnije, efikasnije i servisno orijentisane državne uprave, koji finansira Delegacija EU u Crnoj Gori – naglašavaju.

U ovom trenutku portal pruža osam elektronskih usluga, vezanih za rad Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) i Registra stvarnih vlasnika (RSV).

Foto: Ilustracija, medium.com

– Preko portala za registraciju preduzeća privrednici elektronskim putem mogu izvršiti upis promjena u CRPS-u za postojeća preduzeća, te podnijeti zahtjev za izdavanje poslednjeg izvoda i potvrde sa podacima o registrovanom privrednom subjektu iz jedinstvene informacione baze podataka CRPS-a. Korisnicima su na raspolaganju svi trenutno raspoloživi digitalni certifikati koji su validni u Crnoj Gori, uključujući novu ličnu kartu (eLK). Usluge uključuju i isporuku digitalno potpisanih dokumenata iz evidencije CRPS-a putem mejla, što je jedna od prvih usluga iz tog domena u javnoj upravi u Crnoj Gori – dodaju u UNDP-u.

Načelnica Odsjeka za centralni registar privrednih subjekata u Upravi prihoda i carina Dušanka Vujisić naglašava da elektronska registracija privrednih subjekata predstavlja najbolju međunarodnu praksu i korak naprijed u uklanjanju biznis barijera, unapređenju poslovnog ambijenta i podsticanju domaćih i stranih investicija.

– Modernizacija i automatizacija poslovnih procesa dio je sveobuhvatne strategije razvoja Uprave u funkciji povećanja stepena dobrovoljnog poštovanja propisa, poreske discipline i uređenja crnogorskog tržišta, a kreiranje portala eFirma samo je jedna od aktivnosti na ovom planu. Implementacijom elektronskih servisa u Centralnom registru privrednih subjekata značajno se ubrzavaju procedure, a efikasnost funkcionisanja ovog važnog dijela Uprave podiže na još veći nivo, pri čemu su značaj i potreba elektronskog poslovanja naročito došli do izražaja tokom pandemije virusa Covid19 – istakla je Vujisić.

Primjena savremenih tehnologija u poslovanju i aktivnosti na realizaciji pune elektronske registracije preduzeća, kojom će se unaprijediti elektronsko poslovanje, kao i razmjena dokumenata i podataka u elektronskoj formi, su aktivnosti koje su u fokusu Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Direktorica Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme Bojana Bajić ističe da je Strategijom za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća za period od 2018. do 2022. godine, kao jedna od strateških aktivnosti prepoznato uvođenje potpune elektronske registracije preduzeća, što treba da ostvari napredak u rangiranju Crne Gore u Doing Business izvještajima, kao studiji koja mjeri propise koji unapređuju poslovnu aktivnost, kao i one koji je ograničavaju.

– Doing Business predstavlja kvantitativne pokazatelje o poslovnim propisima i zaštiti imovinskih prava koji se mogu upoređivati u 190 ekonomija, u cilju mjerenja lakoće poslovanja – kazala je Bajić.

Portalu je prethodio pilot projekat online registracije novih privrednih subjekata uključujući korišćenje digitalnih certifikata za identifikaciju i potpisivanje dokumenata, koji je razvio UNDP.

– Cilj je pružiti brže, jeftinije i transparentnije usluge privrednicima. Uvođenje elektronske registracije za osnivanje privrednog društva je značajan korak u digitalizaciji postupka otvaranja preduzeća koji je sada dodatno olakšan i pojednostavljen. Planirano je i dodatno unapređenje ovog servisa kojim će se omogućiti registracija drugih tipova preduzeća i online plaćanje administrativnih i drugih taksi – ističeSrđan Vujić, menadžer projekta u UNDP-u.

U UNDP-u ističu da je prednost online otvaranja preduzeća nad uobičajenim načinom registracije firme je mogućnost da se svi obavezni koraci naprave elektronskim putem, na jednom mjestu.

– Na taj način, postupak otvaranja privrednog društva traje tri dana. Službenici u CRPS-u u roku od tri radna dana donose rješenje po predatoj prijavi, dok se rješenje o registraciji ili odbijanju dostavlja poštom u roku od osam dana od dana donošenja rješenja. Status registracije moguće je pratiti i na pregledu prijava na samom portalu – dodaju.

Portal je izrađen prema projektu nadogradnje Informacionog sistema CRPS – dijela IS Uprave prihoda i carina Crne Gore, i dio je integralnog informacionog sistema Poreske uprave i povezan je sa sistemom Centralnog registra. Na web stranicama CPRS-a nalaze se detaljna korisnička uputstva za postupak registracije privrednog društva.

Link za pristup portalu e-Firma jeovdje.

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja