U organizaciji Fakulteta za menadžment Herceg Novi, održana je virtuelna međunarodna konferencija „Ekonomski izazovi država JIE nakon pandemije korona virusa“. Ideja za samu konfernciju i njenu temu javila se upravo iz razloga što se cijeli svijet pita kako će izgledati „dan poslije“, a sve sa ciljem da se univezitetskim profesorima iz različitih država omogući šansa da javno prodiskutuju o navedenim temama, kako bi se na taj način prenijeli stavovi i poruke naučnika privredi i građanima, pri čemu su se učesnici osvrnuli i na mjere Nacionalnih koordinacionih tijela.

Zaključak je da osim potrebe, koja je na prvom mjestu, a to je svakako zaštita zdravlja ljudi, uz odgovorno ponašanje ali i što manje panike i nepotrebne histerije, svakako je ključno zaštiti privredu. Države JIE posebno one koje su orjentisane na turizam će imati pad ekonomskih aktivnosti koje su prouzrokovane pandemijom. Mjere sa kojima su izašle Vlade moraju da se sprovode brže uz konsultacije sa širokim krugom eksperata počev od visokoškolskih ustanova, unije poslodavaca, asocijacija menadžera, privrednih komora itd. Navedene mjere posebno treba da budu usmjerene ka mikro, malom i srednjem biznisu koji je najviše pogođen. Potrebno je sačuvati zaposlenost, čime se stimuliše tražnja i čuva standard i kvalitet života građana. Panelisti su konstatovali da je kriza potencijalna šansa za restart kompletnog ekonomskog sistema kreiranjem odgovarajućeg stimulativnog institucionalnog okvira za buduće tržišno poslovanje. Potrebno je raditi na jačanju domaćih brendova koji će uticati na smanjenje spoljnotrgovinskog deficita i čime se smanjuje zavisnost domicilnih država od dislocirane proizvodnje. Državni intervencionizam je neophodan u mjeri koja će kreirati institucionalni okvir za buduće tržišno poslovanje i gdje se izgradnjom društvenih (formalnih i neformalnih) i ekonomskih institucija stvara preduslov za racionalnu alokaciju resursa i efikasno privređivanje. Socijalni kapital ima važnu ulogu u kreiranju institucija. Digitalizacija i inovacije su velika šansa za ubrzani oporavak i racionalizaciju i efikasnost poslovnih procesa. Veliki potencijal postoji u razvoju kulturnih, kreativnih industrija i IT industrije.

Poseban akcenat je stavljen na digitalizaciju – čini se da bi Virus Covid-19 mogao biti „buster“ za nove biznis modele, poslovnu kulturu i digitalnu transformaciju. Ovo nas je naučilo i potvrdilo nam da su ljudi prijemčivi na promjene – u početku nam je sve djelovalo odbojno i nepoznato, ali smo se relativno brzo prilagodili novim trendovima. I u našem poslu, u visokom obrazovanju, prevashodno smo bili primorani da se suočimo sa izazovima digitalizacije, a sada smo je prigrlili prilagođavajući se ovim promjenama-istakla je Petrušićeva i nastavila:

Suština je u ohrabrivanju i obučavaju zaposlenih da koriste najsavremenije tehnologije koje gotovo svaku kompaniju mogu dovesti na viši tehnološki nivo, a nerijetko će se desiti i da tako uvedene inovacije kompaniju lansiraju u potpuno nove oblasti poslovanja. U prilog potrebi za digitalizacijom podsjetila bih da u mjesecima iza nas ali i onima koji su ispred nas, naša djeca, od najranijih razreda, nastavu prate putem televizora i računara, rješavaju zadatke i testove online, koriste platforme za daljinsko učenje – što je za nas bilo nezamislivo. Oni će takvo okruženje uskoro prihvatiti kao normalno, a njihova sposobnost da ga unaprede će se razvijati vjerovatno izvan granica koje sada možemo da sagledamo. Naravno, ukoliko ih budemo podsticali i ostanemo otvoreni za ovaj vid komunikacije i u poslovanju (uz nezaobilazne tradicionalne metode koje čine osnov).

Učesnici konferencije bili su:

  • Doc.dr Irena Petrušić dekanica Fakultet za menadžment Herceg Novi;
  • Doc.dr Nikša Grgurević prodekan za nastavu Fakultet za menadžment Herceg Novi;
  • Prof.dr Vasilije Kostić rukovodilac posdiplomskih studija Fakultet za menadžment Herceg Novi;
  • Prof.dr Dragan Đuranović rektor PIM Univerzitet Banja Luka;
  • Prof.dr Ilija Džombić direktor PIM Univerzitet Banja Luka;
  • Doc.dr Bojana Ostojić profesorica Fakultet za projektni menadžment Beograd;
  • Doc.dr Milutin Pečić profesor Fakultet za projektni menadžment Beograd;
  • Doc.dr Azemina Mašović profesorica Fakultet poslovne ekonomije Skoplje;
  • Doc.dr Adrijana Bulevska-Zarić profesorica Institut poslovne ekonomije Skoplje;
  • Mr Sanja Peruničić moderatorka konferencije Falultet za menadžment Herceg Novi

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja