Crnogorski ženski lobi (CŽL) u naredne tri godine unaprijediće sistem pružanja zaštite za žene i djecu žrtave nasilja kroz bolje socijalne servise pomoći i podrške, saopšteno je na pres konferenciji održanoj 5. novembra.

Direktorica CŽL, Aida Petrović, kazala je da je ta organizacija izradila Strateški planrada za period od tri godine (2021- 2024), kojim su definisani ciljevi, kao i programi, akcije i inicijative koje će preduzeti, kako bi ti ciljevi bili postignuti.

„Strateškim planom stavile smo fokus na dalje potrebe našeg rada prema ciljnim grupama koje koriste naše usluge,  kao i na  ljudske resurse i potrebe za njihovim uvećanjem zbog obima rada i pružanja što kvalitetnijih usluga našoj ciljnoj grupi ženama i djeci. Izrada ovog dokumenta pomogla nam je da ponovo preispitamo i identifikujemo rizike i mogućnosti, snage i slabosti, šanse i prijetnje sa kojima ćemo se suočiti u budućem radu“, istakla je Petrović.

Foto: PR Centar

Kazala je da su Strateškim planom određeni prioritetni zadaci u cilju bržeg i kvalitetnijeg rada organizacije, piše PR Centar.

Socijalna radnica u CŽL, Vasilisa Danilović, pojasnila je da je Strateški plan realizovan u okviru projekta “Unapređenje organizacionih kapaciteta za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz strateško planiranje”.

„Ključne problemske oblasti na koje će se organizacija usmjeriti u naredne tri godine su  neadekvatna socijalna podrška i nedovoljno izgrađeni kapaciteti oganizacije.  Da bi  mogla da isporuči očekivane rezultate i ostvari svoj strateški plan, neophodna je stalna izgradnja kapaciteta koji danas nedostaju. Osnovni uzroci koji dovode do ovog stanja su nedostatak materijalnih I finansijskih resursa za rad i nedostatak formalnih procedura neophodnih za dalje unapređenje kvaliteta pružanja servisa za ciljne grupe“, rekla je Danilović.

Ona je saopštila da Glavni grad Podgorica treba da postane značajniji donator u realizacije ovog plana u pogledu korišćenja prostora za rad.

Projekat „Unapređenje organizacionih kapaciteta za podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz strateško planiranje” finansira OAK fondacija iz Švajcarske u okviru programa “Osnaživanje ženskih organizacija u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za borbu protiv nasilja nad ženama “, na osnovu zaključenog Ugovora sa Trag fondacijom.

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja