Potrebe žena s invaliditetom, kao dvostruko diskriminisane grupe, nisu adekvatno prepoznate, pokazala je Rodna analiza utroška budžeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom koju je uradila Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke).

Ona ukazuje da, iako se izdvajaju značajna sredstva za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, žene iz te kategorije su i dalje većinski nezaposlene. Takođe, standardne mjere profesionalne rehabilitacije ne doprinose značajno smanjenju njihove nezaposlenosti, piše rtcg.me.

I MI Boke je u okviru projekta „Za rodnu ravnopravnost osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja” analizirala podatke o nezaposlenim osobama s invaliditetom koje se u posljednjih pet godina nalaze na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, i to u odnosu na pol, status, stepen stručne spreme, godine starosti i stepen invaliditeta.

“Analiza nije usmjerena samo na problem diskriminacije u oblasti zapošljavanja, već na neophodnost uvođenja principa rodne ravnopravnosti u sve segmente budžetskog procesa”, navodi se u saopštenju.

Foto: Ilustracija, pexels.com

Analizirani podaci, između ostalog, ukazuju da je broj nezaposlenih žena s invaliditetom u posljednjih pet godina povećan je tri puta.

Na birou se trenutno nalazi 6.612 žena s invaliditetom, od čega polovina ima završen tek I stepen stručne spreme.

“Nezaposleno je dvostruko više žena nego muškaraca s invaliditetom sa I stepenom stručne spreme (3533 žena, 1779 muškaraca). Godine, invaliditet i pol utiču na to da imamo 156% više nezaposlenih žena nego muškaraca s invaliditetom starijih preko 50 godina (4119 žena, 2636 muškaraca)”, navodi se u saopštenju.

Najveći broj nezaposlenih žena s invaliditetom čine žene sa lakšim oblikom invaliditeta, dva puta više u odnosu na muškarce s istim stepenom invalidnosti.

“Što se tiče uključenosti žena s invaliditetom u program profesionalne rehabilitacije, čiji je cilj da se osoba s invaliditetom, na odgovarajući način osposobi i pripremi za rad, podaci ukazuju da u proces profesionalne rehabilitacije uključeno je više žena nego muškaraca s invaliditetom. Posebno je značajno povećanje uključenih žena s invaliditetom od 2016. godine kada je taj procenat iznosio 56,19% u odnosu na 2020. godinu kada iznosi 65,46%”, navodi se u saopštenju.

Iz I MI Boke na osnovu tih podataka upozoravaju da je položaj žena s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja nepovoljniji u odnosu na muškarce.

“I pored toga, jedini podsticaj za zapošljavanje žena s invaliditetom je u obliku davanja prednosti projektima koji predviđaju njihovo zapošljavanje u okviru grant šema, ali ZZZCG ne posjeduje podatke o osobama s invaliditetom zaposlenim na ovaj način, razvrstane prema polu. Sve navedeno ukazuje da je potrebno izmijeniti trenutne pravne okvire i preduzeti dodatne korake koji će nuditi bolji podsticaj i povećati broj zaposlenih žena s invaliditetom”, navodi se u saopštenju.

Napominju, da je budžet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za 2020. godinu iznosio više od 12 i po miliona eura, a da je njegov jedini cilj da se podstakne zapošljavanje OSI.

“U narednom periodu, I MI Boke će definisanti preporuke za konkretne korake i mjere koje treba preduzeti da bi se dostigla rodna ravnopravnost u oblasti zapošljavanja OSI. Sažetak analize uz glavne nalaze i preporuke biće štampan na crnogorskom i engleskom jeziku i distribuiran, kako donosiocima odluka, tako i svim zainteresovanim stranama”, navodi se u saopštenju.

Navedene aktivnosti se sprovode u okviru projekta „Za rodnu ravnopravnost osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja” koji je podržan u okviru regionalnog programa „Mreža za nadzor rodno odgovornog budžeta (ROB)”, kojeg finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA).

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja