Uoči 30 godina od donošenja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, između brojnih aktivnosti, obilježava ovaj važni jubilej, uspostavljanjem Parka prirode „Katič“, drugog morskog i obalnog zaštićenog područja u Crnoj Gori.

Područje „Katič“ predlaže se za stavljanje pod zaštitu zbog vrijednosti njegovog biodiverziteta, a posebno onih vrsta i staništa koje su značajne za zaštitu, kao što su staništa zaštićene morske trave murave (Posidonia oceanica).

Ova morska trava je mediteranski endem koji u funkcionalnom smislu predstavlja „pluća“ Mediterana, zaštićena je nacionalnim i međunardonim zakonodavstvom i nalazi se na listi prioritetnih staništa za zaštitu. Takođe se izdvajaju koraligene biocenoze kod ostrva Veliki Katič (Donkova Seka) i u uvali Maljevik (kod rta Krčevac, uvale Vezirovo sidrište i rta Dubovac) i pećine, naročito u uvali Perčin.

Studijom zaštite koju je pripremila Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji s Institutom za biologiju mora i drugim ekspertima iz oblasti koje elaborira Studija zaštite utvrđeno je da je ovo područje potrebno proglasiti zaštićenim područjem od nacionalnog značaja pod nazivom Park prirode “Katič”.

,,Ukupna površina Parka prirode “Katič” iznosi 2744,93 ha. Od toga, 276,90ha se nalazi u II zoni zaštite, dok se u III zoni nalazi 2468,29ha, od čega 2291,77ha pripada morskoj, a 176,52ha kopnenoj cjelini koji u cjelosti, u pogledu svojinsko pravnih odnosa, čine vlasništvo Države Crne Gore”, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Režim zaštite II stepena predstavlja aktivnu zaštitu i podrazumijeva moguće intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja stanja zaštićenog područja; kontrolisano korišćenje prirodnih resursa, bez posljedica na primarne vrijednosti prirodnih staništa, populacija i ekosistema.

Foto: gov.me

Režim zaštite III stepena predstavlja održivo korišćenje i podrazumijeva selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih resursa, koje omogućavaju funkcionalno-ekološko povezivanje i integritet zaštićenog područja.

Takođe, određen je i zaštitni pojas zaštićenog područja Park prirode „Katič“ koji nije sastavni dio zaštićenog područja, a formira se u kopnenom dijelu kao priobalni pojas (zona) čija je unutrašnja granica (dublje prema kopnu) udaljena 500m linearno u odnosu na administrativnu granicu zaštićenog područja.

O zaštiti ovog područja se govori dugi niz godina, i posebnu ulogu i doprinos zaštiti ovog područja dale su nacionalne institucije, u prvom redu Institut za biologiju mora i Agencija za zaštitu životne sredine, zatim NVO sektor, među kojima je neizostavno pomenuti NVO „Green Home“ i „MEDCEM“, zatim međunarodne organizacije koje su tokom godina pružile tehničku podršku i obezbijedile prikupljanje podataka od značaja za izradu Studije.

,,Posebno ističemo podršku Kancelarije UN-a za životnu sredinu iz Beča i tekućeg projekta Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore. Uz podršku pomenutog projekta do kraja godine se planira proglašenje i trećeg morskog zaštićenog područja u Crnoj Gori, Stari Ulcinj. U ovom području i njegovoj okolini identifikovani su brojni pritisci, kao što su: otpadne vode, čvrsti otpad, ribolov, uključujući i nelegalni ribolov, sidrenje, pomorski saobraćaj, invazivne vrste, nelegalna gradnja, širenje – izgradnja infrastrukture, turizam, požari, napuštanje poljoprivredne djelatnosti i depopulacija područja, pošumljavanje neautohtonim biljnim vrstama”, navodi se u saopštenju.

Parkom prirode “Katič” upravlja Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, shodno Zakonu o zaštiti prirode.

“Proglašavanje prvih morskih zaštićenih područja u Crnoj Gori je od značaja za dalju saradnju na nivou Sredozemlja, imajući u vidu dostupne fondove i podršku za dalje istraživanje morskog biodiverziteta, uspostavljanja najboljih praksi za efikasno upravljanje i kontrolu aktivnosti, obuke i jačanje kapaciteta.

,, Na inicijativu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma već je odobren regionalni projekat od strane Globalnog fonda za životnu sredinu koji će podržati upravljanje morskim zaštićenim područjima u Crnoj Gori od jula 2022. godine do juna 2027. godine.”, izjavio je državni sekretar za ekologiju, Danilo Mrdak.

,, Želimo da istaknemo da se ove ambiciozne aktivnosti realizuju od strane Direktorata za prirodu, koji je kao struktura prvi put uspostavljen u okviru Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Na taj način je dat osnov za jačanje sektora zaštite prirode koji će uz jačanje kapaciteta staviti fokus na integralno upravljanje ekosistemima u Crnoj Gori kao i zaštićena područja, s ciljem inteziviranja aktivnosti na adekvatnoj zaštiti i upravljanju zaštićenim područjima. Uspostavljanje državnog odnosa prema prirodi je srž Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori. Stoga ćemo od tog polazišta predano raditi na tome da se Crna Gora zaista može nazvati ekološkom državom”, poručila je v.d. generalna direktorica Direktorata za prirodu, Tamara Brajović.

,, Posebno smo ponosni na činjenicu da je za potrebe pripreme finalne verzije ovog materijala sprovedena javna rasprava u trajanju od 40 dana, tokom koje je detaljno diskutovano o zonama zaštite, njihovom obuhvatu i mjerama ograničenja. Posebna pažnja je posvećena dijalogu s profesionalnim ribarima iz Petrovca koji su se usaglasili s predlogom obuhvata druge zone koja je prezentovana u dokumentu koji danas predstavljamo”, izjavila je rukovoditeljka Direkcije za integralno upravljanje morskim i kopnenim ekosistemima u Direktoratu za zaštitu prirode, Ivana Stojanović.

Vlada Crne Gore donijela je Odluku o proglašavanju zaštićenog područja Parka prirode „Platamuni“ 22. aprila ove godine i time uspostavila prvo morsko zaštićeno područje u Crnoj Gori.

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja