Države Jadransko-jonske regije moraju se unaprijed pozabaviti izazovom oporavka i ne smiju propustiti priliku kada je riječ o pomoći EU, jer bi to za njih moglo biti opasno, smatra predsjednik Foruma komora te regije (Forum AIC), Gino Sabatini.

„EU će pružiti finansijsku podršku i svojim članicama i državama koje to nijesu. Ne smijemo propustiti tu priliku, jer bi posljedice mogle biti opasne po naše zemlje“, rekao je Sabatini za Glasnik Privredne komore (PKCG).

On je podsjetio da je pandemija pogodila ekonomije Jadransko-jonskog regiona i da su sve pretrpjele snažan pad bruto domaćeg proizvoda (BDP), prenosi rtcg.me.

„Postoje perspektive za oporavak, ali zbog neizvjesnosti treba sa oprezom pratiti ekonomske trendove naših zemalja“, rekao je Sabatini.

Dodao je da je trend u pomorskom saobraćaju u Jadranskom i Jonskom moru još jedan relevantan pokazatelj događaja, jer je prošle godine kretanje putnika u tom području opalo 79 odsto na godišnjem nivou, dok je segment krstarenja potpuno nestao.

Foto: Ilustracija, Pixabay

Teretni saobraćaj ograničen je na negativnu godišnju stopu od 13,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu, što, prema riječima Sabatinija, predstavlja najlošiji učinak od velike međunarodne krize 2009. godine.

„Prvi dostupni podaci o međunarodnoj trgovini pokazuju da se komercijalni protok robe iz Italije na obale istočnog Jadrana smanjio 18,2 odsto u odnosu na 2019, a da je izvoz u Sloveniju i Hrvatsku pretrpio snažan pad“, naveo je Sabatini.

On smatra da te brojke pokazuju scenario pada u pogledu ekonomskih odnosa među zemljama, kao i da ne postoji sektor koji je uspio da izbjegne taj trend.

Sabatini očekuje da će pandemija imati i sanitarne i teritorijalne uticaje, ali da različite regije i gradovi neće biti pogođeni istim intenzitetom. Negativan uticaj će se, kako je rekao, otklanjati brže ili sporije, zavisnos od lokalnih kapaciteta zdravstvenih sistema, otpornosti lokalnih javnih službi i inicijativa.

„Nacionalne vlade i evropske institucije preuzimaju vodeću ulogu u pronalaženju odgovora na krizu, ali i regionalne i lokalne vlasti uspostavljaju hitne mehanizme i prilagođavaju usluge kako bi pružile bolju podršku građanima i preduzećima“, kazao je Sabatini.

On smatra da je poboljšanje otpornosti građana, kompanija i javnih, privatnih i nevladinih organizacija presudno, kao i da se socio-ekonomski uticaj krize trenutno produbljuje i biće osjetan tokom cijele godine.

„Kreatori politike obrazovanja i zapošljavanja i zainteresovane strane sada se suočavaju sa dvostrukim izazovom – upravljanje trenutnim efektima krize i istraživanje novih setova politika, programa i mehanizama, kako bi se osiguralo da odgovaraju novoj socio-ekonomskoj paradigmi u okruženju nakon koronakrize“, naveo je Sabatini.

On je dodao da digitalizacija i sektorske transformacije duboko mijenjaju potražnju za vještinama, ubrzavaju tranzicije na tržištu rada i zahtijevaju robusne mehanizme socijalne zaštite za širu kategoriju ljudi.

„EUSAIR se, kao i sve druge regije širom svijeta, suočava sa nizom izazova u pružanju usluga i šemama podrške u oblastima digitalizacije, inovacija, ponovnog razvoja i zapošljavanja“, saopštio je Sabatini.

On smatra da koronakriza čini ograničenja očiglednijim, pa je stoga neophodno raditi na prioritetima kako bi se izgradila i ojačala otpornost ljudi, kompanija i sistema obrazovanja i zapošljavanja, i istražila rješenja za pravičan i inkluzivan oporavak.

„Naši prioriteti su pružanje mogućnosti za reviziju vrste, ciljeva i efikasnosti mjera za podsticanje inovacija koje se sprovode u kriznom kontekstu, razmatranje uticaja koronakrize na mlade i istraživanje ključnih aktivnosti za inkluziju, otpornost, vještine i zapošljavanje i dijeljenje iskustva o tome na koji način inovacije i digitalizacija predstavljaju prioritet za strategije opstanka kompanija tokom krize i budućeg razvoja“, objasnio je Sabatini.

On je naveo da se traže najbolje prakse i lokalne, odnosno regionalne inicijative kojima se prilagođavaju javne usluge.

Forum privrednih komora Jadransko-jonskog regiona je transnacionalno neprofitno udruženje koje postoji od 2001. godine i omogućava saradnju privrednih komora Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije.

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja