Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice objavila je javni poziv za opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Pobrežje-zona G”, odnosno izgradnju saobraćajnica radnog naziva dio “Ulice 1” i “Ulica 2” procijenjene vrijednosti550.000 eura. 

,,Radovi obuhvataju izgradnju saobraćajne infrastrukture, ugradnju hidrotehničkih instalacija, zatim elektro instalacije jake stuje, TK kanalizaciju, kao i pejzažno uređenje predviđenih javnih površina”, saopšteno je iz Glavnog grada.

Ponude se mogu podnijeti neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 11.11. 2020. godine do 13 sati.

Foto: podgorica.me

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  11.11.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica.

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja