Željeznička infrastruktura Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija, pokrenula je projekat izgradnje zaštitne ograde na području stanice Podgorica u cilju sprečavanja stalnih, nedozvoljenih prelazaka pješaka preko staničnih kolosjeka i povećanja bezbjednosti putnika na stanici.

To se naročito odnosi na mlađe osobe koje sebe dovode u opasnost od strujnog udara, penjući se na vagone parkirane na elektrificiranim staničnim kolosjecima u željezničkoj stanici Podgorica, nerijetko sa katastrofalnim ishodom, piše portal dnevno.me.

Predstavnici Glavnog grada, Željezničke infrastrukture, Direktorata za željeznički saobraćaj i Ministarstva kapitalnih investicija održali su u aprilu prošle godine sastanak o daljim koracima na ovom projektu, ali ni nakon više od godinu radovi nisu ni počeli, iako je tada poručeno da je postavljanje ograde “prioritetan projekat” i da treba što prije pristupiti njegovoj realizaciji.

Direktorica Željezničke infrastrukture Crne Gore, Marina Bošković, kazala je portalu Dnevno.me da je u toku izrada Idejnog rješenja za zaštitnu ogradu, nakon čega slijedi dobijanje urbanističko-tehničkih uslova i izrada potrebne tehničke dokumentacije.

“ŽICG je Planom javnih nabavki za 2022. godinu, predvidjela izradu idejnog rješenja zaštitne ograde u stanici Podgorica sa geodetskim elaboratom, i nakon toga je planirano da se realizuje izrada potrebne tehničke dokumentacije. Takođe, radovi na postavljanju ograde su obuhvaćeni Planom javnih nabavki za 2022. godinu. U toku je izrada Idejnog rješenja za zaštitnu ogradu, nakon čega slijedi dobijanje urbanističko-tehničkih uslova i izrada potrebne tehničke dokumentacije”, kazala je Bošković.

Foto: dnevno.me

Ona navodi da će svi detalji, vezani za karakteristike te ograde, biti razrađeni u tehničkoj dokumentaciji, u skladu sa važećom Odlukom Glavnog grada koja sadrži elemente urbanističko-tehničkih uslova za pomoćne objekte.

“Tražiće se više varijantnih rješenja, a izabraće se najoptimalnija varijanta koja bude funkcionalno zadovoljavala ovu potrebu da se fizičkim licima onemogući nedozvoljen prelazak preko staničnih kolosjeka i konačno izbjegnu eventualni incidenti koji nastaju u kontaktu sa vozovima i ulaskom u zonu opasnosti visokog napona”, navela je Bošković.

Trasa buduće ograde, svojim većim dijelom prema Starom aerodromu, u kontinuitetu suštinski povezuje dva podvožnjaka. Bošković objašnjava da je jedan manji dio ograde planiran i u rejonu stanične zgrade Podgorica, kako bi se fizički otežao pristup elektrificiranim staničnim kolosjecima na kojima se parkiraju vagoni, iz već pomenutog razloga.

“Između dva podvožnjaka, sa strane pruge prema naselju Stari aerodrom, procijenjena je potreba za izgradnju 1.418 metara zaštitne ograde, praktično kompletnom dužinom između dva podvožnjaka. Sa druge strane pruge, prema gradu, predviđena je izgradnja 431 metra zaštitne ograde, sa određenim brojem kapija za nesmetano funkcionisanje sva četiri željeznička društva, koja moraju imati pristup objektima koje koriste”, objašnjava Bošković.

Procijenjeni iznos sredstava, na početku realizacije, iznosio je približno 220.000 eura, ali je izdvajanje sredstava i dalje neizvjesno.

“Kako se ŽICG najvećim dijelom finansira iz sredstava Budžeta Crne Gore, kroz program održavanja infrastrukture, koji je u ovom trenutku na najnižem nivou od formiranja Društva 2008. godine, očekujemo da će resorno ministarstvo imati razumijevanja za značaj održavanja željezničke infrastrukture u cilju očuvanja bezbjednosti i u skladu sa tim odobriti traženi Rebalans Budžeta, kroz koji bi bilo moguće finansirati i izgradnju ograde”, kazala je Bošković.

Ističe da su u ovoj fazi projekta imali problema u iscrtavanju trase, iz razloga neriješenih imovinskih pitanja, ali da su najvećim dijelom problemi riješeni, na način da je trasa iscrtana na imovini kojom upravlja Željeznička infrastruktura AD Podgorica, a koja je u vlasništvu države Crne Gore.

Željeznica već duži period ima velike probleme sa neovlašćenim prilazom i kretanjem po željezničkom zemljištu i preko kolosijeka i elektrificirane željezničke pruge.

Izgradnjom ograde spriječile bi se ovakve pojave, ali i nesreće koje su se dešavale prethodnih godina.

Iz Željezničke infrastrukture ranije su objašnjavali da na staničnom području postoje vidna upozorenja, ali da se ne poštuje upozorenje, a da su oni nemoćni da spriječe prelazak građana.

U to se uvjerila i ekipa portala Dnevno.me, koja je za svega pola sata boravka uz neposrednu blizinu glavne željezničke stanice, zabilježila na desetine prolazaka preko kolosijeka koji spajaju Stari aerodrom i širi centar grada.

U proteklih nekoliko godina skoro 20 ljudi poginulo je na željeznici, pa bi se izgradnjom zaštitne ograde ta brojka sigurno smanjila, a moguće i potpuno spriječile tragedija.

Prije mjesec uputili smo i  pitanja Ministarstvu kapitalnih investicija, ali nijesmo dobili bilo kakav odgovor.

Već više od deceniju u planu je i izgradnja podvožnjaka ili nadvožnjaka koji bi povezao Bulevar Save Kovačević i Zmaj Jovinu ulicu, a koji bi sigurno doprinio većoj bezbjednosti pješaka. Ipak,  taj projekat je još na čekanju. Riječ je o višemilionskom projektu i još nije utvrđeno koliko bi tačno koštao, jer je neophodno rušenje, odnosno izmještanje brojnih objekata Željezničke infrastrukture Crne Gore.

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja