U Crnoj Gori su stvorene formalne pretpostavke za razvoj ženskog preduzetništva, ali praksa pokazuje da ima još mnogo prostora za uključivanje žena, prije svega sa malim i srednjim biznisima, ocijenila je izvršna direktorica Crnogorskog ženskog lobija (CŽL), Aida Petrović.

Ona je kazala da je u Crnoj Gori uspostavljen pravni i institucionalni okvir i usvojene politike i strateški dokumenti koji podržavaju rodnu ravnopravnost, unapređenje ženskih prava i ekonomsko osnaživanje žena, ali u praksi stvari stoje malo drugačije.

Petrović je agenciji Mina-business saopštila da u crnogorskom patrijarhalnom društvu žene nijesu u dovoljnoj mjeri prepoznate kao ravnopravne partnerke u ekonomskoj sferi, što za rezultat ima nedovoljno razvijeno žensko preduzetništvo.

Foto: PR centar

“Odlučiti se na žensko preduzetništvo znači da treba prevazići mnoge nametnute patrijarhalne i kulturološke obrasce i unutrašnji osjećaj koji je nastao pod uticajem tih obrazaca – da je biznis ‘rezervisan’ za muškarce, a za žene uglavnom briga o porodici, djeci i njihovom vaspitanju“, navela je Petrović.

Ona smatra da je prevazilaženje tih predrasuda i stereotipa koji vladaju u društvu dosta teško i da zahtijeva odlučnost, samosvjesnost, samopuzdanje i prije svega hrabrost žene da prekine sa lošim stranama patrijarhalno tradicionalnog obrasca.

“Žene buduće preduzetnice treba ohrabrivati kako bi česti manjak samopouzdanja i svjesti o sopstvenim sposobnostima brže i lakše prevazišle. Barijere žene prepoznaju i u dosta komplikovanoj administrativnoj proceduri, previsokim nametima i kamatnim stopama za kredite, kao i postojanju sive ekonomije i nelojalne konkurencije“, rekla je Petrović.

Ona je rekla da se politike osnaživanja i podrške ženskom preduzetništvu često ne primjenjuju u potpunosti i da ima i primjera selektivne primjene, što je oblik kršenja ljudskih prava koji je teško dokazati.

Navela da je organizacija CŽL ove godine, preko projekta Ministarstva za ljudska i manjinska prava pod nazivom Edukativno i ekonomsko osnaživanje žena za pokretanje sopstvenog biznisa, organizovala niz aktivnosti.

Organizovane su edukativne aktivnosti za početnice u biznisu, kao što su radionice i fokus grupe, zatim informativne o unapređenju ženskog biznisa i eliminisanju biznis barijera, kao i obuke u saradnji sa licenciranim poslodavcima iz oblasti frizerskog, šnajderskog i informatičkog kursa.

“Polaznice projekta, njih 13, dobile su licencirane sertifikate nakon skoro dvomjesečnog sticanja znanja. Jedna polaznica frizerskog kursa našla je zaposlenje, a ostale su u fazi pripreme za osnivanje malih biznisa individualno ili međusobnim udruživanjem“, kazala je Petrović.

Pandemija je, kako je dodala, dovela do promjene načina funkcionisanja i rada koji je bio nepoznanica za mnoge preduzetnice, kao i preduzetnike uopšte.

“Tradicionalno poslovanje, posebno u dijelu prodaje i kupovine, dobilo je drugi oblik funkcionisanja, uglavnom online, na što mnoge preduzetnice nijesu bile spremne i nijesu imale znanja kako to sve funkcioniše, pa su dobrim dijelom smanjile tržište ili prestale sa radom zbog objektivnih okolnosti“, dodala je Petrović.

S obzirom da se situacija sa pandemijom dodatno usložnjava, Petrović je navela da mala, srednja pa i veća ženska preduzetništva mogu ostati potpuno bez likvidnosti, ukoliko država ne preduzme brze i efikasne mjere dodatne pomoći.

“I da nije bilo pandemije, finansijska pomoć u formi nepovratnih finansijskih sredstava bila bi neophodna ženskim preduzetničkim kapacitetima koji su najčešće krhki i podložni gašenjima i nestajanju“, poručila je Petrović.

Ona smatra da preduzetnicama treba omogućiti dobru i besplatnu informisanost i savjetodavnu pomoć, posebno u početnim fazama razvoja biznisa.

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja