Preduzeće Vodovod i kanalizacija pripremilo je novu odluku o cijenama za narednu godinu po kojoj je predviđena korekcija postojećeg cjenovnika odnosno određena umanjenja, a o njoj će se izjasniti odbornici na posebnoj sjednici Skupštine Glavnog grada koja je zakazana za 12. novembar.

Tako će u 2022. godini fiksni dio cijene vodosnabdijevanja koji podrazumijeva uvođenje „starta“ za fizička i pravna lica mjesečno iznositi 96 centi umjesto sadašnjih 1,02 eura što je umanjenje za šest centi.

Po novoj odluci, varijabilni dio cijene, koji će zavisiti od potrošnje, za fizička lica ostaće nepromijenjen i u narednoj godini iznosiće 31 cent po kubiku, dok će za pravna lica varijabilni dio cijene biti snižen za 17 centi i umjesto dosadašnjih 96 centi biće 79 centi po kubiku. Promjene cijena predviđene su i za stavku prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prenosi gradski.me.

Tako će fiksni dio cijene kada je ova djelatnost u pitanju umjesto dosadašnjih 29 centi u narednoj godini iznositi 25 centi, dok će varijabilni dio cijene za fizička lica biti skuplji za cent i iznosiće 12 centi po kubiku, a za pravna lica će biti snižena za četiri centa i iznosiće 32 centa po kubiku. Sniženje za cent planirano je i kada je u pitanju prečišćavanje komunalnih otpadnih voda pa će varijabilni dio cijene za fizička i pravna lica iznositi 13 centi po kubiku.

Foto: gradski.me/arhiva

“U cijenu usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i isporuku vode za piće drugom izvršiocu nije uračunat PDV”, piše u skupštinskoj odluci.

U odluci je naznačeno da je odbor direktora Vodovoda 26. jula predložio cijene za obavljanje djelatnosti javnog vodosnabdijevanja, prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda, na šta je Regulatorna agencija za energetiku dala saglasnost 28. jula. Predlog cijena, kako je naznačeno u dokumentu, urađen je na osnovu metodolije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

Skupštinsku odluku prati o odluka odbora direktora preduzeća koju potpisuje Petar Živković, predsjednik tog organa.

“Odlukom o predlaganju cijena za 2022. godine predložene su cijene za regulisane komunalne usluge koje obavlja ovo društvo. Cijene komunalnih usluga formirane su i predložene na osnovu metodologije, pri čemu je u potpunosti postupljeno po zahtjevu Regulatorne agencije kojim je traženo da društvo izmijeni određene elemente koji ulaze u cijenu usluge. Naime, nakon pregleda zahtjeva ovog društva od strane Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, utvrđeno je da je potrebno dati dodatna pojašnjenja, obrazloženja i izvršiti dopunu dokumentacije. Društvo je 3. juna i 2. jula dostavilo ispravke zahtjeva i tražena obrazloženja, a korigovani tarifni model za 2022. godinu dostavljen je i elektronskim putem”, navodi Živković u obrazloženju.

On dodaje da je služba za plan i analizu podnijela odboru direktora na izjašnjenje korigovani predlog cijena iz zahtjeva za davanje saglasnosti na cijene usluga Regulatornoj agenciji za energetiku.

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja