Glavni grad je objavio Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Podgorice, na period od 10 godina uz mogućnost produženja.

,,Pravo učešća po ovom pozivu imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Glavnog grada Podgorica, koja će se baviti isključivo poljoprivrednom djelatnošću. Prilikom odlučivanja, prednost će biti data kvalitetu investicionog programa, sistemu i održivosti proizvodnje sa akcentom ekološki, odnosno organski aspekt, kao i visina investicije i ponuđena cijena”, saopšteno je iz Glavnog grada.

Iz Glavnog grada podsjećaju da su u ovoj godini izdvojena sredstva u iznosu 145.000 eura za podsticaj poljoprivrede.    

Foto: podgorica.me

Ponude se predaju u zapečaćenom omotu Direkciji za imovinu Glavnog grada Podgorica, ul. Jovana Tomaševića 2A, sa naznakom “Za prikupljanje ponuda za javni poziv br.13/21 – ne otvaraj”, zaključno sa  danom 10. decembar 2021. godine do 15h. Učesnici postupka prikupljanja ponuda dužni su uz ponudu dostaviti i lične podatke.

Tenderska  dokumentacija (Grafički prikaz predmetnih lokacija i Skica lica mjesta) za navedene parcele može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama  Sekretarijata za podršku biznis zajednici (ul. Vuka Karadžića br. 41), u periodu od 9h do 14h – kontakt osoba Maja Kostić – tel. 020/625-190.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 020/625-628; 020/625-190; 020/665-041 ili putem e-mail-a: [email protected] i/ili [email protected]

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja