Glavni grad će se kreditno zadužiti pet miliona eura za kupovinu novih autobusa za obavljanje linijskog prevoza putnika, a o toj namjeri će se izjasniti i odbornici na sjednici Skupštine Glavnog grada koja je zakazana za 30. jun.

Kako je predviđeno skupštinskom odlukom kreditni aranžman zaključiće sa NLB bankom, sa rokom otplate od deset godina, od čega su dvije godine grejs period, prenosi rtcg.me.

Predviđena je kamata od 2,15 % + 6M euribor (maksimalno do 3 %), nema troškova otplate kredita, a kreditne obaveze biće otplaćene u tromjesečnim anuitetima.

Sredstva za otplatu kredita biće obezbijeđena u budžetu Glavnog grada, a obezbjeđuje ih gradonačelnik Podgorice koji će, kako je predviđeno odlukom, zaključiti ugovor o kreditnom zaduženju.

Foto: rtcg.me/arhiva

“Aktom od 25. maja 2021. godine Ministarstvo kapitalnih investicija, na zahtjev Glavnog grada za davanje mišljenja strateškom značaju projekta ‘modernizacija javnog prevoza putnika’, obavijestilo nas je da je Vlada nedavno usvojila Nacionalni program prioritetnih aktivnosti za saradnju sa Zelenim klimatskim fondom. U njemu je kao jedan od prioriteta identifikovan projekat kojim će se uticati na unapređenje drumskog saobraćaja na nacionalnom nivou. Na osnovu pristiglih ponuda poslovnih banaka, kao najpovoljnija ponuda za kreditno zaduženje izabrana je ponuda NLB banke. Sredstva obezbijeđena kredita su mjenice sa mjeničnim ovlašćenjem i ovlašćenja uz nalog za naplatu Glavnog grada”, piše u skupštinskoj odluci.

U dokumentu je naznačeno da će Glavni grad iz ovog kredita nabaviti autobuse koji će biti dati na korišćenje prevoznicima kojima će biti povjereni poslovi obavljanja linijskog prevoza prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima.

“Kreditno zaduženje će se realizovati nakon sprovođenja postupka javne nabavke autobusa. Na tan način će se umanjiti troškovi linijskog prevoza i cijena za korisnike prevoza. Osim toga obezbijediće se osavremenjavanje javnog gradskog prevoza, što će svakako imati i pozitivan uticaj na kvalitet vazduha, a sve u u pravcu uspostavljanja održivog i učinkovitog sistema javnog gradskog prevoza”, piše u dokumentu. 

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja