Putem korišćenja usluge prenosa telefonskih brojeva, koja je u Crnoj Gori dostupna od 1. decembra 2011. godine, korisnici su prenijeli 65 hiljada brojeva, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Iz EKIP-a je saopšteno da je između mobilnih mreža realizovan je prenos 49,82 hiljade brojeva.

„Najviše brojeva je prenešeno u mobilnu mrežu M:tel-a, 23 hiljade brojeva ili 46 odsto“, navodi se u saopštenju.

U mobilnu mrežu Crnogorskog Telekoma prenešeno je 16,91 hiljada brojeva ili 34 odsto, dok je u mobilnu mrežu Telenora prenešeno 9,91 hiljada brojeva ili 20 odsto od ukupno prenešenih brojeva između mobilnih mreža.

„Između fiksnih mreža realizovan je prenos oko 15,18 hiljada telefonskih brojeva. Najviše brojeva je prenešeno u fiksnu mrežu M:tela, 9,07 hiljada brojeva ili 59 odsto, u fiksnu mrežu Telemacha 3,89 hiljada brojeva ili 26 odsto, u fiksnu mrežu Telenora 1,94 hiljade brojeva ili 13 odsto, dok su 272 broja prenešena u fiksnu mrežu Crnogorskog Telekoma što procentualno iznosi dva odsto ukupnog prenosa u fiksnim mrežama“, precizirali su iz EKIP-a.

Foto: Ilustracija, pexels.com

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da pri promjeni operatora elektronskih komunikacionih usluga zadrži postojeći telefonski broj. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu.

Telefonski broj se prenosi u punom formatu. Na primjer, ako korisnik ima mobilni broj 067 123456 i prenese ga u mrežu drugog operatora, korisnikov broj se ne mijenja, ostaje 067 123456 i prilikom korišćenja usluga drugog operatora.

„Pretplatnik koji želi da promijeni operatora podnosi zahtjev operatoru kod kojeg želi da prenese broj, što se ujedno smatra i zahtjevom za raskid ugovora sa “starim” operatorom“, navodi se u saopštenju.

Zahtjev za prenos telefonskog broja za maloljetne osobe podnosi roditelj ili staratelj. Uz zahtjev za prenos broja građani dostavljaju na uvid važeći identifikacioni dokument, a preduzeća rješenje o registraciji iz CRPS Crne Gore.

„Uz zahtjev za prenos broja se dostavlja i dokaz o plaćenom mjesečnom računu za pružene usluge kod operatora iz čije se mreže prenosi broj. Operatori korisnicima ne naplaćuju naknadu za prenošenje telefonskog broja“, rekli su iz EKIP-a.

Kada pretplatnik podnese zahtjev počinje procedura prenosa broja. Ako su ispunjeni svi uslovi za prenos broja, koji su propisani Pravilnikom o prenosivosti brojeva pretplatniku se određuje datum prenosa broja, koji ne može biti duži od tri radna dana od momenta podnošenja zahtjeva.

„Prosječno vrijeme trajanja prenosa broja u zadnjih osam mjeseci iznosilo je 2,46 radna dana. Pretplatnik ne može da koristi elektronske komunikacione na dan prenosa broja u periodu od 13 sati do 16 sati“, dodaje se u saopštenju.

Pretplatnik može ponovo da prenese svoj broj nakon tri mjeseca od zadnjeg prenosa. Ukoliko zahtjev za prenos broja bude odbijen ili je nezadovoljan ažurnošću operatora prilikom procesa prenosa broja pretplatnik može da podnese žalbu Agenciji.

Usluga prenosivosti telefonskih brojeva korisnicima elektronskih komunikacionih usluga treba da, kroz pospješivanje konkurencije, obezbjedi povoljnije uslove korišćenja usluga i njihov bolji kvalitet.

„Operatori suočeni sa mogućnošću da korisnik promijeni operatora, a da pri tome zadrži svoj telefonski broj, moraju stalno poboljšavati svoje usluge. Da bi zadržali postojeće i pridobili nove korisnike operatori nude sve bolje uslove korišćenja usluga, snižavaju cijene usluga koje pružaju, povećaju njihov kvalitet i daju druge povoljnosti za korisnike“, zaključuje se u saopštenju.

Jooble oglasi za posao
Podijeli

O Autoru

Edita Dautović osnivačica, urednica i novinarka portala Preduzetnica.me. Rođena je 22.01.1978.godine u Prijepolju, živi i radi u Podgorici. Magistrica jemenadžmenta i preduzetništva. Posjeduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti biznisa i preduzetništva, prodaje i konsaltinga u radu sa nekretninama, marketinga, event menadžementa i projekt manadžmenta. Predsjednica je Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno radi kao copywriter za određene platforme. Gaji veliku ljubav prema pisanoj riječi i putovanjima. Zalaže se za ljudska prava i žensko preduzetništvo. U slobodno vrijeme piše prozu i poeziju.

Ostavite Komentar

*pročitajte pravila komentarisanja